KVP MKS 2023 Mirjam Zeebregts

11 december 2023

Mirjam Zeebregts is Kinderverpleegkundige MKS van het jaar 2023

Mirjam Zeebregts, kinderverpleegkundige in het Amphia ziekenhuis in Breda, is verkozen tot Kinderverpleegkundige Medische Kindzorg Samenwerking (MKS) van het jaar. Directeur-bestuurder Hester Rippen – Wagner maakte dit vanavond bekend tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Amphia.

Mirjam Zeebregts mag zich vanaf vandaag een jaar lang Kinderverpleegkundige Medische Kindzorg Samenwerking (MKS) noemen. Ze kreeg de wisseltrofee en het certificaat die bij de benoeming horen vanavond uitgereikt door Hester Rippen – Wagner van Stichting Kind en Ziekenhuis.

Elk jaar reikt Kind & Ziekenhuis de prijs Kinderverpleegkundige Family Integrated Care van het jaar uit aan die kinderverpleegkundige die optimale kind- en gezinsgerichte zorg volledig omarmt en uitdraagt. Dit jaar is de titel voor die verpleegkundige die het onderdeel MKS in alle opzichten verder brengt.

Kinderverpleegkunde en MKS

De MKS-werkwijze is de standaard manier om netwerkzorg in de eigen omgeving rondom kind en gezin te organiseren. MKS helpt het kind en het gezin om vanuit eigen regie die zorg op een goede manier te organiseren die aansluit bij hun leven. Zorg zo nodig, waar nodig. Oftewel: de juiste zorg op de juiste plek. Deze zorg wordt vastgelegd in het overkoepelend zorgplan. Dat plan beschrijft naast medische aspecten ook wat kind en gezin nodig hebben als het gaat om het sociale functioneren, de ontwikkeling van het kind en de veiligheid (de vier kinderleefdomeinen).

Beide zijden van de ziekenhuismuur

Bij het vormgeven van MKS spelen kinderverpleegkundigen aan beide zijden van de ziekenhuismuur een sleutelrol. Essentieel is dat zij elkaar én andere professionals weten te vinden. De zorg in het ziekenhuis en de eigen omgeving, met daarbij  de paramedische zorg, het onderwijs, de gemeente: het  hoort allemaal bij het netwerk. Samen met kind en gezin gericht op positieve gezondheid, passende zorg organiseren. Daar helpt de MKS werkwijze bij!

De titel Kinderverpleegkundige MKS 2023 is voor die professional die de MKS-werkwijze omarmt en verder brengt, zowel binnen als buiten de eigen werkorganisatie.

Mirjam Zeebregts

Uit drie genomineerden werd Mirjam Zeebregts gekozen als Kinderverpleegkundige MKS 2023

Mirjam is de drijvende kracht achter het invoeren van Medische Kindzorg Samenwerking in het Amphia ziekenhuis en in de regio Breda. Onder haar leiding worden de werkprocessen in het Amphia heringericht, zodat elk dossier van ieder kind dat na het ziekenhuis zorg nodig heeft informatie uit alle kinderleefdomeinen bevat. Ook zet Mirjam samenwerking op met aanbieders van zorg en ondersteuning buiten het ziekenhuis. Haar doel is standaard een warme overdracht en multidisciplinaire overleggen waaraan alle betrokkenen kunnen deelnemen.

Passievol

De jury waardeert het zeer dat Mirjam MKS niet alleen omarmt en implementeert, maar ook de denkwijze erachter (het onvoorwaardelijk centraal stellen van kind en gezin) hartstochtelijk uitdraagt, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Met haar passievolle benadering weet ze collega-zorgverleners, andere professionals en beleidmakers enthousiast te maken om ook te gaan voor passende zorg en ondersteuning voor kind en gezin.

Gezinnen herkennen en waarderen dat. Zo zegt een ouder: “Mirjam heeft ons geholpen een weg in het doolhof van zorgprofessionals te vinden. Er is meer mogelijk dan we dachten en daar heeft Mirjam ons mee geholpen.”

Verpleegkundig leiderschap is Mirjams drijfveer: ze vindt dat kinderverpleegkundigen het voortouw moeten nemen als het gaat om MKS. Ze voegt daarbij zelf de daad bij het woord. Door aan de slag te gaan in en rond haar eigen ziekenhuis, maar ook door zich uit te spreken in zorgmedia en op congressen. Daarmee is zij de beste pleitbezorger voor passende zorg in en buiten het ziekenhuis die kinderen en ouders zich kunnen wensen.

Perspectief van kind en ouders

Kind & Ziekenhuis bevordert al meer dan 45 jaar kindzorg vanuit het perspectief van het kind en de ouders. Elk jaar kunnen kinderen, ouders en collega’s die kinderverpleegkundige aanmelden die in hun ogen kinderverpleegkundige van het jaar moet worden. De jury van Kind & Ziekenhuis kiest vervolgens uit alle aanmeldingen drie genomineerden, en uiteindelijk de winnaar.

Meer informatie over de verkiezing van de Kinderverpleegkundige Family Integrated Care van het jaar: klik hier.

De andere twee genomineerden

Margo Jansen

Margo Jansen (Amsterdam UMC Emma Kinderziekenhuis)

Laura Weel

Laura Weel (Kids2care)

Meer over de drie genomineerden: klik hier.

Meer over Medische Kindzorg Samenwerking: klik hier.