NVK kennisagenda kindergeneeskunde

30 juni 2020

Kennisagenda voor betere kindergeneeskunde

De werkgroep Kennisagenda van de Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft samen met onder meer Kind & Ziekenhuis voor het eerst een top tien van kennishiaten in de algemene kindergeneeskunde opgesteld. Ze variëren van de effectiviteit van medicijnen bij kinderen met functionele buikpijn tot aandacht voor psychosociale zorg. Vanaf mei kunnen kinderartsen subsidie aanvragen voor onderzoek naar onderwerpen in de top tien. Doel is het evalueren van bestaande zorg, komen tot eenduidige afspraken en daarmee het verbeteren van de medische zorg voor kinderen.

Een kennishiaat is ontbrekende kennis over een kindergeneeskundig onderwerp in de medische literatuur, en dus niet een kennisgebrek van een individuele arts, benadrukt Jolita Bekhof. Ze is kinderarts in ziekenhuis Isala, epidemioloog en voorzitter van de werkgroep Kennisagenda. De werkgroep heeft alle richtlijnen voor kinderartsen uitgeplozen en aan patiëntenverenigingen, kinderverpleegkundigen en kinder-, huis- en jeugdartsen gevraagd om kennishiaten te melden. Daaruit kwam een lijst van 450 onderwerpen, waar uiteindelijk samen met de partners een top tien voor de komende drie jaar is vastgesteld.

Concreet

Bekhof: “Ik heb gemerkt dat je van mening kunt verschillen over wat een kennishiaat is. Het verbeteren van de psychosociale zorg en samen met patiënten beslissen zijn belangrijke thema’s, maar het kostte moeite om die onderwerpen zo te formuleren dat je ze met wetenschappelijk onderzoek kunt oplossen. Concrete kennishiaten over bijvoorbeeld het geven van antibioticum a of b zijn gemakkelijker te onderzoeken. Uiteindelijk hebben we tien kennishiaten geformuleerd die binnen drie jaar te onderzoeken en op te lossen zijn.”

SPIN

De onderzoeken kunnen voor een deel betaald worden via het Samenwerkingsverband Pediatrie In Nederland (SPIN). Ze moeten wel gedaan worden in minimaal vijf algemene ziekenhuizen. Bekhof: “We hebben bewust gekozen voor algemene kindergeneeskunde omdat daar weinig belangenbehartigers voor zijn. Veel kinderen hebben longontsteking, maar die patiënten zijn niet georganiseerd omdat het niet om chronische zorg gaat. Bovendien is in algemene ziekenhuizen veel praktijkvariatie en kan het wetenschappelijk onderzoek daar wel wat stimulans gebruiken.”

Samenvatting

Bekijk de top 10 kennishiaten van de Kennisagenda algemene kindergeneeskunde via deze link.

NVK Kennisagenda top 10
NVK Kennisagenda top 10

Magazine Kind & Zorg – juni 2020