22 juli 2021

Wie wordt Kinderverpleegkundige ‘Family Integrated Care’ van het jaar 2021?

Ben jij, ken jij of werkt bij jouw zorgorganisatie dé Kinderverpleegkundige ‘Family Integrated Care’ van het jaar? 

Nomineer deze persoon voor de Kinderverpleegkundige ‘Family Integrated Care’ van het jaar 2021 op Kinderverpleegkundige van het jaar!

Wie zoeken we?

Die kinderverpleegkundige die het kind en gezin echt ziet als gelijkwaardig partner in de zorg en dat tot uiting laat komen in de praktijk. Ben jij, of ken jij degene die deze titel meer dan verdient, meld jezelf of deze persoon dan nu aan. Wie weet wordt hij/zij wel de kinderverpleegkundige van het jaar 2021. De bekendmaking van de winnaar is op het online Symposium van Kinderverpleegkunde.nl op 1 oktober 2021.

Direct nomineren? Klik hier

Family Integrated Care

Family Integrated Care

Steeds sneller gaan kinderen van het ziekenhuis naar huis om daar de benodigde zorg voort te zetten. Het kind en de ouders krijgen zelf een steeds grotere rol. Kind en gezin centraal, eigen regie, samen beslissen en in de eigen omgeving zijn de 4 sleutelelementen van de kindzorg van de toekomst. Gekoppeld aan aandacht voor alle kinderleefdomeinen over de lijnen van de zorg heen. Of wel een integraal en holistische benadering met gelijkwaardige rol voor kind en gezin. Voor ons Family Integrated Care.

Wij geloven in Family Integrated Care: een kind krijgt pas de beste zorg, als het gezin actief wordt betrokken en volwaardig meebeslissen over de behandeling en meedoen. Ouders zijn gespecialiseerd in hun eigen kind. Ouders geven veiligheid en zorgen dat hun kind zich comfortabel voelt. De handen van ouders zijn het belangrijkst.

Het is nog wel een uitdaging om het in de praktijk altijd tot uiting te laten komen. Voor zorgprofessionals is regie delen soms nog een zoektocht. En kind en ouders moeten soms nog hun best doen om echt gehoord te worden. Wij zijn op zoek naar kinderverpleegkundigen die Family Integrated Care wél helemaal omarmen in de praktijk: zij laten kind en ouders volledig partner in de zorg zijn en leggen de regie zoveel mogelijk bij het gezin.

Kind & Ziekenhuis vertegenwoordigd al bijna 45 jaar de stem van kind en gezin in de medische zorg.  Wij willen dat kinderen met een gezondheidsprobleem en hun gezin zich gezien, gehoord, veilig en zo normaal mogelijk voelen. Voor, tijdens en na het medische proces.

Kind & Ziekenhuis bevordert kind- & gezinsgerichte zorg vanuit het perspectief van het kind en gezin waarbij voor ons kindgerichte zorg ook staat voor gezinsgerichte en ontwikkelingsgerichte zorg. Dit blijkt ook uit onze Handvesten Kind&Ziekenhuis en Kind&Zorg.

Meer info over Kind & Ziekenhuis? www.kindenziekenhuis.nl

Criteria

  • De kinderverpleegkundige is werkzaam in een ziekenhuis, (kinder)thuiszorgorganisatie, verpleegkundige kinderdagverblijf, verpleegkundige kinderzorghuis (kinderhospice) of als zelfstandige bij gezinnen thuis.
  • De begrippen ‘Kind en gezin centraal’, ‘eigen regie’, ‘samen beslissen’ past de kinderverpleegkundige dagelijks merkbaar toe in de praktijk.
  • De kinderen en gezinnen die de kinderverpleegkundige ondersteunt met zorg ervaren zichzelf als onderdeel van het zorgteam.

Eerdere winnaars

Winnaar 2020

Kinderverpleegkundige van het jaar 2021Tijdens een online congres van Kinderverpleegkundige.nl werd door Hester Rippen bekend gemaakt dat Petra den Hollander de winnaar van Kinderverpleegkundige Family Integrated Care 2020 was geworden.

Petra werd verrast door haar moeder die in het complot zat met een mooie bos bloemen, een certificaat en de kinderverpleegkundige van het jaar wisseltrofee. Een terecht winnaar aangezien Petra de ontwikkelingen in de kindzorg op de voet volgt en oog heeft voor alle kinderleefdomeinen (veiligheid, sociaal, medisch en ontwikkeling). Samen werken met het gezin en echt een buddy worden. Het is geen kwestie van de ouders betrekken maar het echt samen doen, ouders bepalen het proces en Petra stuurt bij en vult aan waar nodig. Ze is heel erg betrokken bij het kind maar kan ook een stapje terug doen en kritisch naar de situatie kijken wanneer dit nodig is, en durft hier het gesprek over aan te gaan. Haar eerlijkheid is dan ook haar kracht. Petra is dus de terecht winnaar van kinderverpleegkundige van het jaar 2020!

Winnaar 2019

Godelief KVP 2019Op 4 oktober is tijdens het congres ‘25 jaar V&VN Kinderverpleegkunde’ door Hester Rippen, directeur van Stichting Kind en Ziekenhuis de award Kinderverpleegkundige ‘Family Integrated Care’ van het jaar 2019 aan Godelieve van den Aker uitgereikt.

Voor Godelieve is alleen ‘participatie’ in de zorg niet voldoende en als voorzitter van de werkgroep Family Centered & Integrated Care is zij hard aan het werk om ouders op de afdeling volledig ‘partner’ in de zorg te laten worden. Ouders lopen bijvoorbeeld zelf visite met de kinderarts waarbij de verpleegkundige alleen nog een coachende rol heeft. Om direct helder te hebben wat ouders al zelfstandig doen in de zorg en welke informatie zij al gehad hebben, heeft Godelieve het FC&IC bord ontwikkeld dat op iedere kamer hangt. De zorg wordt nu nóg beter afgestemd op de wensen en mogelijkheden van ouders en hun  kind.

Winnaar 2018

Riet Strik Kinderverpleegkundige 2018Riet Strik-Albers, verpleegkundig specialist kinderinfectieziekten/immunologie bij Amalia kinderziekenhuis in Nijmegen is kinderverpleegkundige family integrated care 2018. “Het is een grote eer dat ik gekozen ben, vooral omdat ouders en kinderen het initiatief genomen hebben.”

Riet Strik-Albers begint met te benadrukken dat ze gewoon doet wat ze denkt dat het best is. “En ik doe dat niet in mijn eentje. We zitten met ons team echt op één lijn, van ouders hoor ik dat ze dat ook zo ervaren.” Bij Family Integrated Care draait het om ‘kind en gezin centraal’, ‘eigen regie’ en ‘samen beslissen’. Hoe werkt dat bij Strik-Albers? “Bij ons komen veel kinderen met een levenslange aandoening zoals een aangeboren afweerstoornis, hiv en andere infectieziekten. We leggen altijd zo goed mogelijk uit wat het gezondheidsprobleem is, zodat kind en ouders het werkelijk begrijpen en kunnen meedenken. We overleggen ook altijd hoe vaak we contact hebben met kind en ouders, en of ze willen bellen of langskomen. Binnen de mogelijkheden sluiten we aan bij waar kind en ouders zich prettig bij voelen. Als er iets te kiezen valt, laten we ze meebeslissen.”

Winnaar 2017

Nicoline Foto-overhandiging-Kinderverpleegkundige-2017Nicoline is goud waard voor ‘onze’ kinderen en hun gezin, voor CityKids en voor iedereen in haar directe omgeving. Vol kennis, kennissen, zeer betrokken en met veel doorzettingsvermogen, humor en levenslust.’ Dat was, samengevat, de reden voor de collega’s van Nicoline van Rappard om haar te nomineren als kinderverpleegkundige Family Integrated Care 2017.

Op 20 november is Nicoline van Rappard, kinderverpleegkundige bij CityKids, verkozen tot Kinderverpleegkundige Family Integrated Care 2017.

Winnaar 2016

Clementine Dekkers Kinderverpleekundige ‘Family Integrated Care’ 2016Clementine Dekkers is verpleegkundig consulent kinderoncologie in het Rotterdamse Sophia Kinderziekenhuis. Op 23 september werd ze uitgeroepen tot ‘kinderverpleegkundige family integrated care 2016’. Tijdens het Europese congres Medische Kindzorg: De vernieuwing!’ ontving ze een glazen wisselbokaal. Clementine vindt het belangrijk dat gezinnen zoveel mogelijk zelf de regie over de zorg voor het zieke kind houden.

Clementine Dekkers (60) was een van de drie genomineerden, geselecteerd uit tien kandidaten. Ook genomineerd waren Angelique Dijkgraaf van de KinderThuiszorg en Annelies Oskam van het Juliana Kinderziekenhuis. Ouders en andere betrokkenen konden een kinderverpleegkundige voordragen. Clementine is voorgedragen door het bestuur van stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise. Dat noemde haar ‘een warme professional die altijd de juiste toon weet te treffen voor het zieke kind en de ouders of verzorgenden in de palliatieve fase’.