12 april 2024

Ouders pasgeborenen nog niet overal gelijkwaardig partner in de zorg

Ouders van pasgeborenen op de neonatologie-afdeling voelen zich over het algemeen betrokken bij de zorg voor hun kind, maar worden nog niet overal gezien als gelijkwaardige partners in die zorg volgens de beginselen van Family Integrated Care. Los van de fysieke inrichting van de afdelingen is het realiseren van ouderparticipatie die verder gaat dan alleen aanwezig zijn een aandachtspunt.

Dat is de conclusie van het onderzoek dat OLVG, Amsterdam UMC en patiëntenvereniging Care4Neo deden naar de ervaringen van ouders tijdens opname op de afdeling neonatologie. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen deze maand in het tijdschrift Acta Paediatrica. Het artikel laten ze zien dat Family Integrated Care nog onvoldoende is geïmplementeerd en geeft aan waar vanuit het percpectief van ouders verbeterpunten liggen.

NeoPARTNER

Het artikel komt voort uit de multicenter neoPARTNER studie, één van de drie zorgevaluaties die mogelijk is gemaakt met een SPIN-subsidie van de NVK. Kind & Ziekenhuis was bij het onderzoek betrokken.

Stichting Kind en Ziekenhuis heeft voor zorgprofessionals die stappen willen zetten naar optimale kindzorg vanuit het perspectief van kind en gezin de leergang Family Integrated Care ontwikkeld. De leergang is grotendeels online te volgen en staat vanaf dit jaar ook open voor zorgteams.

Naar het artikel in Acta Pediatrica

Naar de Leergang Family Integrated Care