Zieke kind en tekort verpleegkundigen

18 oktober 2017

Haal de kou uit de lucht voor het zieke kind en gezin

VWS haal de kou uit de lucht voor het zieke kind en gezin – neem een
besluit over beroepenstructuur verpleging en verzorging.

Het tekort aan Kinderverpleegkundigen neemt nog steeds toe. Binnen de ziekenhuizen blijft dit leiden tot beddensluiting en weigering van opnames van zieke kinderen. Buiten het ziekenhuis betekent dit dat ouders en hun naasten al jaren een (te) zware last dragen voor de verpleging en zorg thuis voor hun zieke kind omdat er onvoldoende of niet geschoolde professionals zijn. Onder zorgaanbieders zie je een schrijnend marktgevecht ontstaan.

De zorg aan het zieke kind en gezin verschuift al decennia lang naar de thuisomgeving. V&VN Kinderverpleegkunde heeft de afgelopen 5 jaar met betrokken partijen gewerkt aan de voorwaarden van kwaliteit van zorg en de voorwaarden voor opleiden voor zorg aan het zieke kind & gezin door de muren van de zorg heen; daar waar het zieke kind en gezin hun zorgvraag stelt. In 2015 werd het nieuwe expertisegebied kinderverpleegkunde gepubliceerd op basis van de HBO-Bachelor verpleegkunde (in navolging van het advies V&V 2012). In 2016 gevolgd door het Advies Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde waarin adviezen staan over de richting van de opleiding. Daarnaast is een eerste set modules, om de zorg in transitie van ziekenhuis naar thuis middels het Medische Kindzorgsysteem te Indiceren en Organiseren, ontwikkeld.

De besluitvorming vanuit VWS m.b.t. de toekomstige beroepenstructuur voor verpleegkundigen en verzorgenden stagneert. V&VN kinderverpleegkundigen heeft via een ledenraadpleging ook onder kinderverpleegkundigen en betrokkenen opgehaald hoe er wordt gekeken naar de ontwikkelingen in de kinderverpleegkunde en hoe er vervolgens gekeken kan worden naar de beroepenstructuur. Voor u ligt nu het Vervolg Advies MBO-HBO VVO Kinderverpleegkunde met een aantal belangrijke conclusies met aanbevelingen.

V&VN Kinderverpleegkundigen vindt dat de functie van Kinderverpleegkunde om HBO niveau vraagt, met de bijbehorende opleiding: “Ons expertisegebied is niet te splitsen in een MBO of HBO niveau”. Ons voorstel: In de toekomst werken alleen mensen als kinderverpleegkundigen die daarvoor toegerust zijn. Omdat wij vinden dat mensen op HBO niveau moeten functioneren, stellen wij voor dat de MBO verpleegkundige alleen op basis van een assessment/ toets toegelaten wordt tot de vervolgopleiding. Dit is al gebruikelijk bij andere beroepsgroepen en van groot belang voor de borging van het niveau en toch oog hebben voor de doorstroom omdat er een tekort bestaat.

Voor MBO verzorgende Kind & Gezin is het werkgebied beperkt tot de normale basiszorg van kinderen. Wanneer het zorg en verpleging betreft van een ziek kind, onder behandeling bij de kinderarts, kan ondersteund worden bij verpleegtechnische voorbehouden handelingen waarbij altijd een ouder/kinderverpleegkundige in de nabijheid is om in calamiteiten te handelen. V&VN Kinderverpleegkundige doet een dringende oproep aan VWS om besluiten te nemen over de beroepenstructuur Verpleegkundigen en Verzorgenden zodat ook de kinderverpleegkundigen heldere kaders hebben voor het op orde brengen van de capaciteit en kwaliteit van de kinderverpleegkunde.

Bekijk het rapport ‘Vervolg advies MBO-HBO Verpleegkundige Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde

Gerda van Bergen, voorzitter V&VN kinderverpleegkunde
Jacobien Wagemaker, V&VN Kinderverpleegkunde – T 06 44640524

Chronologie ontwikkelingen opleiden Kinderverpleegkundigen