28 april 2017

Mogelijkheden medisch-wetenschappelijk onderzoek voor zieke kinderen verruimd

De mogelijkheden voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen onder de zestien jaar en meerderjarige wilsonbekwamen worden verruimd dankzij een wetswijziging die op 25 oktober 2016 door de Eerste Kamer is aangenomen.

De eis van verwaarloosbaar risico en minimaal bezwaar is vervallen voor medischwetenschappelijk onderzoek waarbij deelnemende kinderen zelf niet direct baat hebben. Daarmee wordt het mogelijk om, als de risico’s en bezwaren (iets) meer dan minimaal zijn, de risico’s en bezwaren af te wegen tegen het belang van het onderzoek en tegen het belang van de volksgezondheid. Onder meer voor de medisch ethische toetsingscommissies (METC’s) en de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) wordt een gedetailleerd toetsingskader opgesteld voor de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek.

Kind & Ziekenhuis juicht deze wetswijziging toe. Samen met andere patiëntenorganisaties hebben we voor de stemming bij de Eerste Kamer aangedrongen op de wetswijziging.

Bron: www.eerstekamer.nl