27 februari 2020

Minder eenzaam met robot AV1

Zieke kinderen die niet naar school kunnen, hebben veel baat bij de hulp van een AV1 robot, vooral als ze nog op de basisschool zitten. Ze voelen zich minder eenzaam, meer verbonden met hun klas en vrienden en hebben het gevoel dat ze er door de robot toch bij blijven horen.

Naar schatting zijn er in Nederland ruim 19.000 kinderen met een langdurige ziekte. Zij missen hierdoor vaak (buiten-)schoolse activiteiten en de sociale contacten met vrienden. 4.479 kinderen gingen in 2018 langdurig niet naar school. Dit aantal is gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Onderwijs biedt een sociale omgeving aan kinderen, waar zij op kunnen trekken met leeftijdsgenoten. Als dit wegvalt kan dit gevolgen hebben voor hun ontwikkeling. Ook minister Slob van OCW maakt zich hier grote zorgen over, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

De robot staat in de klas en wordt door het zieke kind op afstand bediend met een beveiligde app. Het kind beslist zelf of het contact wil maken met de klas door in de app knopjes aan te raken. Via de robot kan het een vraag stellen, aangeven dat het alleen wil luisteren en de robot in de fluisterstand zetten.

Kind & Ziekenhuis en de Vodafone Nederland Foundation stellen 21 robots gratis langdurig ter beschikking. Omdat de meeste kinderen de robot tijdelijk nodig hebben, kunnen de robots rouleren.

Download het hele Rapport
Meer info over AV1 robot of robot lenen? mijn-bondgenoot.nl

Magazine Kind & Zorg – november 2019