9 april 2018

NVK Jubileum Eindsymposium op 12 juni. Kom jij ook?

Op 12 juni houdt NVK (Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde) een inspirerende dag voorafgaand aan het jaarlijks NVK-congres dat gehouden wordt van 13 t/m 15 juni 2018.

Voor wie?

Voor IEDEREEN betrokken bij de zorg voor ernstig zieke of ernstig gehandicapte kinderen binnen of buiten het ziekenhuis of zorginstelling, zoals kinderartsen, kinderverpleegkundigen en transferverpleegkundigen, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, artsen en verpleegkundigen verstandelijk gehandicapten, pedagogisch medewerkers, huisartsen, paramedici, professionals uit het onderwijs, van gemeenten en overheid, van verzekeraars en vanzelfsprekend ouders en tieners zelf.

Kindzorg zonder Muren

Ernstig zieke kinderen verbleven voorheen vaak langdurig in het ziekenhuis. En kinderen met een ernstige handicap woonden al jong in een zorginstelling. Tegenwoordig zijn zij steeds meer thuis. Dit maakt dat we de zorg voor deze kinderen anders moeten organiseren. Waarbij kind én gezin centraal staan, vraaggerichte zorg de standaard is en de traditionele indeling van zorg op basis van plaats van aanbod of wijze van financiering kantelt. Want alleen zo kunnen we continuïteit, kwaliteit en veiligheid van zorg garanderen. Kindzorg zonder Muren dus!

Maar welke muren moeten worden geslecht? Waarom? En hoe? Wie kan daarbij helpen? En hoe organiseer je dat? Daarover gaat dit Eindsymposium van het NVK Jubileumjaar. Kindzorg zonder Muren wordt georganiseerd door de Jubileumcommissie van de NVK samen met ervaringsdeskundigen, Stichting Kind en Ziekenhuis, de BOSK, afdelingen van de V&VN, de AJN Jeugdartsen Nederland en de NVAVG.

Kind & Ziekenhuis vervult grote rol

Kind & Ziekenhuis vervult een grote rol tijdens deze dag. We zullen plenair spreken over samen beslissen; de drie goed vragen en verzorgen het deelsymposium ‘Kijken over de muur naar het kind & gezin? Werken vanuit patiëntenperspectief’ in samenwerking met BOSK.

Direct inschrijven

Voor meer praktische informatie ga naar www.nvk.nl.