3 september 2019

Update onderzoek blindedarmontsteking bij kinderen in Nederland

Vroeger werd een blindedarmontsteking altijd behandeld met een operatie. Maar in Nederland wordt er al enige tijd een landelijk onderzoek gedaan (genaamd de APAC studie) naar de behandeling van een simpele blindedarmontsteking bij kinderen met medicijnen, dus zonder operatie. Ook Stichting Kind en Ziekenhuis zit in de projectgroep.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in 12 ziekenhuizen door heel Nederland (zie kaart). In de APAC studie wordt gekeken of een behandeling met medicijnen (antibiotica) evengoed is als een operatie. En afgelopen mei heeft het 100ste kind meegedaan en dit is uiteraard groots gevierd!

Participerende centra + kaartOm nog meer kinderen aan de APAC studie mee te kunnen laten doen zal het onderzoek binnenkort ook aan kinderen en hun ouders worden aangeboden in het Juliana kinderziekenhuis, Den Haag en in het Gelre ziekenhuis, Zutphen. Het zal nog een aantal jaar duren voor er genoeg informatie is verzameld om een uitspraak te kunnen doen over de mogelijke voor- en nadelen van de behandeling met medicijnen.

Wel zijn er onlangs resultaten gepubliceerd van een eerder, kleiner onderzoek. Bij dit onderzoek zijn een klein aantal kinderen met medicijnen behandeld voor hun simpele blindedarmontsteking. Hieronder kun je er meer over lezen:

Kunnen kinderen snel van hun blindedarmontsteking herstellen zonder operatie?

Veel kinderen met een simpele blindedarmontsteking kunnen al na een dag van hun klachten af zijn zonder een operatie.

In deze eerdere studie zijn 49 kinderen tussen de 7 en 17 jaar oud behandeld met medicijnen. De gegevens die werden verzameld tijdens de opname zijn geanalyseerd om te kijken hoe snel kinderen herstellen met de behandeling met medicijnen. De resultaten hiervan zijn recent gepubliceerd in het ‘European Journal of Pediatrics’.

Dit onderzoek laat zien dat 93% van de kinderen het ziekenhuis kon verlaten zonder dat er een operatie nodig was. Bij deze kinderen was de gemiddelde pijnscore na één dag behandeling gedaald van 5 naar 2 (10 betekent de ergste pijn voorstelbaar, en 0 betekent geen pijn). Het aantal kinderen dat moest braken, daalde in één dag van 45% naar 2% en de kinderen die misselijk waren van 67% naar 7%.

De conclusie was dan ook dat kinderen met een simpele blindedarmontsteking die goed op medicijnen reageren grotendeels binnen één dag na het starten van de behandeling van hun ernstige klachten af zijn.

Blindedarmontsteking statistieken