26 november 2019

Radboudumc Amalia kinderziekenhuis ontwikkelt reeks animatiefilmpjes voor kind en ouders

‘Wat is het doel van je dag?’

Wat kun je doen als je bang bent? Dit doen we als je pijn hebt? Vertel ons wat jij belangrijk vindt? Voor kinderen en ouders zijn er onlangs verschillende animatiefilmpjes ontwikkeld door het Amalia kinderziekenhuis. Ouders en kinderen kunnen ze bekijken voor en tijdens het verblijf in het kinderziekenhuis.

Joris Fuijkschot, kinderarts in het Amalia kinderziekenhuis, heeft vanuit zijn principal clinicianschap dit traject van health literacy opgezet. Omdat er, zo concludeerde hij, rondom de ziekenhuisopname van een kind onvoldoende rekening wordt gehouden met de capaciteiten van ouders om goed te begrijpen wat hen te wachten staat en om op een goede manier betrokken te zijn bij de behandeling van hun kind.

Actief participeren

Gekeken is wat ouders en kinderen nodig hebben om zich goed voor te kunnen bereiden op hun opname in het Amalia kinderziekenhuis en wat ze nodig hebben om goed naar huis te kunnen. In verschillende filmpjes krijgen zij op speelse wijze uitleg. Kinderen en ouders worden ook uitgedaagd om zelf actief te participeren in de behandeling. Met vragen als: ‘Wat is het doel van je dag?’ Dat kan bijvoorbeeld zijn: Er zelf aan denken om medicatie te nemen, of vandaag wat langer uit bed gaan. Naast de filmpjes komen er whiteboards op elke patiëntenkamer. Hierop kunnen kinderen samen met hun ouders en verpleegkundigen aangeven wat hen te wachten staat tijdens de opname, wat het kind belangrijk vindt en wat de doelen zijn.

Amaliaziekenhuis animatiefilmpjes

Joris Fuijkschot, kinderarts en initiatiefnemer van de filmpjes: “De patiënt als gelijkwaardige partner. Het klinkt logisch, zinnig en simpel. En toch is dit misschien wel een van de meest complexe uitdagingen die we de komende tijd als professionals moeten aangaan. Hoe zorg je ervoor dat alle patiënten voldoende toegerust zijn om deze rol te kunnen nemen op een manier die bij hen past? Hoe weet je dat de informatie die je verstrekt ook écht begrepen wordt door de patiënt? Als kinderarts word ik dagelijks geconfronteerd met de barrières die er in onze maatschappij en gezondheidszorgsysteem bestaan en ons belemmeren te komen tot écht kind- en familiegerichte zorg. Zorg is in toenemende mate complex en de tijd die professionals tijdens een consult daadwerkelijk hebben voor de patiënt staat altijd op gespannen voet met administratie- en regeldruk. De afgelopen tijd ben ik als (j)PC aan de slag gegaan met het bedenken van innovaties om patiënten en hun hulpverleners te empoweren en te komen tot een gelijkwaardigere relatie. Focus hierbij lag op deelthema’s ‘health literacy’ en ‘what matters to me’. Als de patiënten gezondheidsvaardiger worden en hulpverleners bewuster worden van persoonlijke behoeften aan de kant van de patiënt, zal de relatie gelijkwaardiger worden, is mijn visie.”

Meer informatie

Benieuwd naar de filmpjes? Bekijk ze hier!