14 september 2021

Samen beslissen: nieuwe tools voor kinderen, ouders en zorgprofessionals

Samen beslissen betekent dat patiënt en zorgprofessional samen beslissen welke zorg het beste past bij de patiënt en diens leven. Omdat dit in de praktijk nog niet zo makkelijk gaat, probeert de nationale campagne Hallo dokter – hallo patiënt beide partijen op weg te helpen. Speciaal voor kinderen, ouders en hun zorgverleners heeft Kind & Ziekenhuis ook nieuwe tools ontwikkeld om het gesprek in de spreekkamer goed te voeren.

Bij samen beslissen is het de bedoeling dat de zorgprofessional de patiënt toegankelijke informatie geeft, de behandelmogelijkheden op een rij zet (inclusief niet behandelen of afwachtend beleid) en samen met de patiënt beslist. Uit onderzoek blijkt een kwart van de patiënten dit lastig vinden. Ze hebben moeite hun wensen onder woorden te brengen, of ondervinden er last van dat ze de zorgprofessional niet zo goed kennen. Ook zorgprofessionals blijken moeite te hebben om echt samen te beslissen met de patiënt.

Begin een goed gesprek

Om patiënt en zorgprofessional hierin te ondersteunen, is deze maand de nationale campagne Hallo dokter – hallo patiënt gestart. Onder het motto Begin een goed gesprek krijgen patiënten en zorgprofessionals tips en hulpmiddelen om vaker daadwerkelijk samen tot een beslissing te komen. De campagne is tot en met december 2022 te zien en te horen op tv, radio, en social media.

Kind & Ziekenhuis constateerde al eerder dat ook in de medische kindzorg samen beslissen moeizaam van de grond komt. Kinderen en ouders bedenken niet altijd dat ze zelf een actieve rol kunnen kiezen in het gesprek. Nog te vaak is het de dokter die beslist en akkoord vraagt aan kind en ouders, terwijl kinderen veel baat hebben bij écht samen beslissen. Als daar sprake van is, begrijpen kinderen (en gezinnen) hun ziekte beter, staan ze meer achter de behandeling en herstellen ze beter.

Nieuwe tools van K&Z

Om zorgprofessional, ouders en kinderen nog beter te ondersteunen in samen beslissen, ontwikkelde Kind & Ziekenhuis 3 nieuwe hulpmiddelen:

  • Infografics WGBO in beeld: Samen beslissen bij de dokter voor kinderen
  • Infografics WGBO in beeld: Samen beslissen bij de dokter voor ouders en professionals
  • Bewustwordingstool voor zorgprofessionals: Samen beslissen met kind en ouders in de spreekkamer

De Infografics WGBO in beeld: Samen beslissen bij de dokter leggen uit wat kinderen volgens de wet wel en niet zelf mogen beslissen, en hoe ouders en zorgprofessionals hier mee om moeten gaan. Aan de orde komt onder meer het verschil in zeggenschap tussen kinderen tot 12 jaar, kinderen van 13-15 jaar en kinderen van 16 jaar en ouder. Er is een versie voor kinderen en een versie voor volwassenen (ouders en professionals).

De Bewustwordingstool voor zorgprofessionals: Samen beslissen met kind en ouders in de spreekkamer helpt kinderartsen en andere zorgprofessionals om na te gaan in welke mate samen beslissen al vorm heeft gekregen krijgt in hun spreekkamers en op welke punten het beter kan. Dit gebeurt aan de hand van een onafhankelijke observatie en analyse van de gespreksvoering.

3 goede vragen voor kinderen

Doel van de bewustwordingstool is om zorgprofessionals te helpen kinderen en ouders in een gelijkwaardige positie te zetten. Handige hulpmiddelen hierbij zijn de tools die Kind & Ziekenhuis eerder ontwikkelde onder de titel 3 goede vragen voor kinderen. De vragen zijn: Dit voel ik, wat is het? Wat kunnen we er allemaal aan doen? en Wat betekent dat voor mij nu en later? Er zijn kaartjes, folders en posters beschikbaar.

Tools Samen beslissen met kind en ouders van Kind & Ziekenhuis:

Meer info: