7 oktober 2015

Stichting Sport Helpt: Elke lach is een extra overwinning!

Onder het motto ‘Elke lach is een overwinning’ verzorgt de Stichting Sport Helpt ontmoetingen tussen topsporters en zieke kinderen. Hoewel de stichting al enige tijd actief is, is de bekendheid van de stichting nog niet heel groot. Sport Helpt is een initiatief van Olympisch hockeyers Rogier Hofman en Tim Jenniskens. Hofman kwam op het idee toen hij in 2011 op verzoek van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) samen met keeper Jaap Stockmann op bezoek ging bij een ziek kind. Dit bezoek maakte veel indruk op hem.

Hofman hoorde na dat bezoek dat de hockeybond vaker van dit soort verzoeken kreeg. Helaas was de hockeybond niet in de gelegenheid om deze ontmoetingen te realiseren. Samen met vriend, teamgenoot bij Bloemendaal en collega-international Jenniskens besloot Hofman om bezoekjes van topsporters aan zieke kinderen structureel vorm te geven. In samenwerking met NOC*NSF is Sport Helpt in 2013 een officiële stichting geworden. Vele sporters hebben zich sindsdien aangemeld en op dit moment helpen al meer dan 290 Olympische topsporters vanuit verschillende sportdisciplines mee met het verwezenlijken van droomontmoetingen.

Geen specifieke sporter

Sport Helpt organiseert droomontmoetingen voor ernstig zieke kinderen in het ziekenhuis met een topsporter van zijn of haar favoriete sport. Dat gebeurt op aanvraag van kinderartsen of pedagogisch medewerkers. Samen met de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) zijn criteria opgesteld voor droomontmoetingen. Er kunnen geen aanvragen gedaan worden naar een specifieke sporter maar wel naar een sport. Sport Helpt zoekt bij deze sport dan naar een beschikbare topsporter.

Levensbepalend

Alle ernstig zieke kinderen van 7-17 jaar komen in aanmerking voor een bezoek. Buiten de leeftijd geldt als criterium dat de kinderen een levensbepalende ziekte moeten hebben. Dat is dus niet per se levensbedreigend. Hierdoor trekt de Stichting het ziektebeeld breder en komen ook kinderen in aanmerking die hun hele leven lang last kunnen hebben van een ziekte, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Crohn.

Nazorg

Het bezoek van een topsporter aan een ziek kind is voor beide partijen ingrijpend. Een kind haalt er inspiratie en vreugde uit en ook de topsporter kan er sterker van worden. Een dergelijke emotionele belevenis kan een topsporter echter ook in de weg zitten bij zijn mentale voorbereiding op belangrijke wedstrijden. Sport Helpt begeleidt aan beide kanten het bezoek. Dit doen ze onder andere door de sporter voor te lichten over de situatie van het kind in kwestie en is er een psycholoog beschikbaar voor eventuele nazorg als daar behoefte aan is.

Familie, ouders en/of verzorgers van zieke kinderen kunnen zich voor de aanvraag van een droomontmoeting wenden tot de behandeld kinderarts of pedagogisch medewerker. Deze kan een aanvraag voor een droomontmoeting indienen en zo kan Sport Helpt nog meer kinderen weer laten lachen, “want elke lach, is een extra overwinning”.