16 juni 2023

Hilda Mekelenkamp: “We moeten goed luisteren naar kinderen en hun ouders”

Interview met de Kinderverpleegkundige van het Jaar 2022

Hilda Mekelenkamp, kinderverpleegkundige in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ) in Leiden, werd vorig jaar gekozen tot kinderverpleegkundige Family Integrated Care van het jaar 2022. Zorg voor kind en ouders, dat staat bij haar voorop.

“Hilda past van nature de principes van Family Integrated Care toe in haar zorgverlening.” Dat was de motivatie van de jury om Hilda Mekelenkamp op 17 november 2022 tijdens een feestelijke bijeenkomst in het WAKZ te benoemen tot kinderverpleegkundige van het jaar. Ze kreeg de bijbehorende wisseltrofee en het certificaat uitgereikt door Hester Rippen – Wagner, directeur-bestuurder van Kind & Ziekenhuis.

Erkenning

Hilda is uiteraard trots op deze benoeming. “Het voelt als een erkenning, voor mij én ons team. Als kinderverpleegkundige betrek ik altijd het perspectief van het kind en diens naasten, ouders, maar ook broertjes of zusjes, bij de behandeling. Ik zoek ook altijd aansluiting bij de belevingswereld van het kind. Zo probeer ik een vertrouwensband op te bouwen.”

Kind en ouders bij de behandeling betrekken, zorgen dat ze kunnen meebeslissen, voor Hilda zijn dat belangrijke trefwoorden van Family Integrated Care. Het zijn begrippen die ze uitdraagt in haar werk als kinderverpleegkundige op de afdeling Stamceltransplantatie. Dit jaar hoopt ze te promoveren op haar onderzoek naar Samen Beslissen bij stamceltransplantatie.

“Kind en ouders hebben er recht op dat we hun perspectieven meewegen in de behandelbeslissingen”

“Een van de onderzoeksuitkomsten is dat we als zorgverleners meer het patiëntenperspectief mogen uitvragen. We zijn als hulpverleners geneigd vooral veel te vertellen. Natuurlijk moeten we kind en ouders goed informeren, maar ze hebben er ook recht op dat we hun perspectieven meewegen in de behandelbeslissingen. Wat betekent de ziekte voor hen? Waar zijn ze bang voor, waar hopen ze op? Je komt daar pas achter door naar ze te luisteren.”

Kind en ouders laten meebeslissen, voor Hilda zijn dat niet alleen mooie woorden, ze handelt er ook naar. Zo was ze in het WAKZ mede-initiatiefnemer van de KinderAdviesRaad (KAR). “Via de KAR kunnen kinderen gevraagd en ongevraagd advies geven over onze zorgverlening. Dat helpt ons onze zorg te verbeteren.”

Kinder Comfort Team

Daarnaast zette ze zich in voor de oprichting van een Kinder Comfort Team. “Dat team richt zich op kinderpalliatieve zorg voor ernstig zieke kinderen. Door hierover vroegtijdig met kind en ouders in gesprek te gaan, kunnen ze zich beter voorbereiden op de laatste levensfase. We voorkomen daarmee dat ze zich erdoor laten overrompelen.”

Het perspectief van het kind én het perspectief van de ouders, Hilda vindt beide belangrijk. Vandaar dat ze graag ook een Ouderadviesraad in het WAKZ in het leven wil roepen. Die kan dan, evenals de KAR, gevraagd en ongevraagd advies geven aan ziekenhuis en behandelaren. “Niet alle kinderen kunnen zichzelf vertegenwoordigen. Bovendien hebben ouders hun eigen belangen in de zorg voor hun kind. Het is belangrijk dat we daar recht aan doen.”

Onmisbare schakel

Family Integrated Care, Hilda draagt die benadering uit als kinderverpleegkundige, als onderzoeker, en ook als docent op de opleiding voor kinderverpleegkundigen. “Kinderverpleegkundigen staan dicht bij kind en ouders. Ze weten daardoor vaak goed wat er bij hen speelt. Kinderverpleegkundigen zijn daarom een onmisbare schakel bij Family Integrated Care.”

door Michel van Dijk, journalist

Wie wordt kinderverpleegkundige Medische
Kindzorg Samenwerking (MKS) van het jaar 2023?

Ook in 2023 kiezen we weer een kinderverpleegkundige van het jaar. Kinderverpleegkundigen zijn niet alleen een onmisbare schakel bij Family Integrated Care, zoals de winnares van 2022 terecht zegt, maar ook bij Medische Kindzorg Samenwerking (MKS).

Want bij MKS zijn het vaak kinderverpleegkundigen aan beide kanten van de ziekenhuismuur die elkaar en andere professionals opzoeken om, samen met kind en gezin en met elkaar, de beste zorg en ondersteuning voor kind en gezin in de eigen omgeving te organiseren. Zorg en ondersteuning die past bij het leven van het kind: in het gezin, op school, de sportclub en al die andere plaatsen die voor het kind zo belangrijk zijn. De best passende zorg en ondersteuning, waar het kind zich ook bevindt en zonder discontinuïteit, organiseer je alleen samen met kind en gezin en samen met elkaar. Ieder kind heeft er recht op!

Daarom kiezen wij in 2023 de kinderverpleegkundige Medische Kindzorg Samenwerking van het jaar.

Wie in jouw omgeving komt volgens jou het meest in aanmerking voor die titel? Welke kinderverpleegkundige zet zich in voor de juiste kind- en gezinsgerichte zorg op de juiste plek? Wie weet als geen ander dat je de beste kindzorg organiseert samen met kind en gezin en met andere (zorg) professionals? Of wie werpt zich bij uitstek op als ambassadeur voor MKS?

Laat het ons weten, aanmelden is vanaf vandaag mogelijk!

Kinderverpleegkundigen voordragen kan tot 11 september 2023.

Naar de aanmeldpagina