7 augustus 2020

Zorg, ontwikkeling en revalidatie onder één dak

In Delft bieden Medisch Kindzorg Instelling CityKids en Revalidatiecentrum Basalt samen zorg aan kinderen tot zes jaar. De kinderen hebben een chronische ziekte of verpleegkundige zorgvraag, een beperking of een erfelijke aangeboren afwijking. Voor elk kind wordt samen met kind en ouders een integraal behandelplan opgesteld.

Basalt biedt medisch-specialistische revalidatie met bijvoorbeeld fysiotherapie, logopedie of ergotherapie. CityKids geeft ontwikkelingsgerichte zorg en behandeling en verpleegkundige zorg in kleine groepjes. De zorg wordt verleend door hbo-geschoolde pedagogen en kinderverpleegkundigen. Beide organisaties gaan uit van Family Integrated Care: kind en gezin worden gezien als gelijkwaardige partners in de zorg. Ze willen de ontwikkelkansen en zelfredzaamheid van kinderen vergroten omdat ieder kind moet kunnen meedoen in de samenleving.

De therapieën en dagbehandeling worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd in een gezamenlijk multidisciplinair overleg waarbij ook ouders betrokken zijn. Doordat beide organisaties in hetzelfde gebouw zitten, zijn de lijnen kort, kan continuïteit van zorg geboden worden en wordt voor elk kind zoveel mogelijk aan dezelfde doelen en stapjes uit het behandelplan gewerkt. Iedere zorgprofessional draagt vanuit de eigen expertise en ervaring bij aan de pedagogische en lichamelijke ontwikkeling van het kind. De therapeuten en behandelaars lopen geregeld bij elkaar langs voor afstemming en overleg. Het kind wordt niet los gezien van haar of zijn ouders en omgeving, en ouders hebben alle zorg rondom hun kind onder één dak. De zorg wordt zoveel mogelijk op dezelfde dagen in de week gegeven. Op dagen dat kinderen bij CityKids zijn, worden ze door therapeuten van Basalt opgehaald voor hun therapie. Daarmee wordt voorkomen dat kind en ouders veel moeten reizen.

Waar zijn CityKids en Basalt vooral trots op?

Tanja Steenhuis, teamcoördinator CityKids: “Op de mooie samenwerking en aanvulling van elkaar. De multidisciplinaire omgeving is leerzaam en inspirerend. We zien dagelijks de effecten van de geïntegreerde behandeling op de ontwikkeling van het kind, al zijn het soms kleine stapjes. Je ziet het kind groeien, ontwikkelen, met andere kinderen spelen, en soms ook echt opbloeien. Soms gaat dat met grote stappen en dat is waarvoor we er willen zijn. De inzet van verschillende methodieken ondersteunt zichtbaar het gedrag en de ontwikkelmogelijkheden van het jonge kind.”

Hoe komen ze samen de coronatijd door?

Madlenka van Pomeren, kinderrevalidatiearts Basalt: “Basalt heeft de hoognodige therapieën doorgang gegeven en een online aanbod opgesteld. CityKids heeft de cliënten met een hoge zorgvraag een noodaanbod op locatie aangeboden, ouders telefonisch ondersteund en een online programma opgesteld. De samenwerking bracht dat een cliënt van Basalt bij CityKids een tijdelijk noodaanbod kon krijgen om op die manier de thuissituatie te ontlasten.”

CityKids Delft en Basalt Revalidatiecentrum

Magazine Kind & Zorg – juni 2020