9 maart 2022

Kind & Ziekenhuis solidair met kinderen, gezinnen en hulporganisaties in Oekraïne

Kind & Ziekenhuis is, samen met de andere organisaties verenigd in kinderrechtennetwerk Eurochild, solidair met alle kinderen en gezinnen die getroffen worden door de oorlog in Oekraïne en de organisaties die zich inzetten om het leed van kinderen en gezinnen te verzachten.

Eurochild is een belangrijke internationale kinderrechtenorganisatie, waar Kind & Ziekenhuis via de Europese kindzorgkoepel EACH lid van is.

Op de dag van het uitbreken van de oorlog op 24 februari deed Eurochild, namens alle aangesloten organisaties, in een statement een oproep aan Rusland om het geweld te stoppen. De internationale gemeenschap werd opgeroepen het uiterste te doen om het leven, het welzijn en de veiligheid van kinderen en gezinnen te beschermen.

“Deze oorlog zal gevoeld worden in heel Europa, in een tijd waarin de pandemie ook al ongelijkheid heeft versterkt en sociale verbanden heeft beschadigd”, aldus de verklaring van Eurochild.

“Wij geloven in een samenleving waarin alle kinderen gelukkig en gezond opgroeien, met zelfvertrouwen en gerespecteerd om wie ze zijn als individu. Dat geldt ook voor de kinderen in Oekraïne.”

Escalatie van de oorlog

Vorige week uitte Eurochild in een nieuwe verklaring zijn “diepe bezorgdheid” over de verdere escalatie van de oorlog, waardoor steeds meer kinderen het risico lopen om te sterven, gewond te raken of een trauma op te lopen. Ook hebben steeds meer kinderen geen toegang meer tot onderwijs en eerste levensbehoeften. Ze lopen steeds meer risico te moeten vluchten en/of gescheiden te worden van gezinsleden.

“Wij maken ons ernstig zorgen over de snel verslechterende humanitaire situatie voor kinderen en de gevolgen voor hun rechten, zowel op de korte als de lange termijn. Dat geldt vooral voor die kinderen die zich al in een kwetsbare situatie bevinden”, aldus de verklaring.

“Bepalend voor onze gezamenlijke toekomst is of kinderen opgroeien in een omgeving zonder angst, geweld en schendingen van mensenrechten”

Eurochild bracht de verklaring naar buiten samen met 14 andere mensenrechtenorganisaties met de focus op kinderen, aan de vooravond van een speciale zitting van de VN-Raad voor de Mensenrechten over Oekraïne op 4 maart.

In de verklaring benadrukten de organisaties dat zowel Rusland als Oekraïne het VN Kinderrechtenverdrag hebben ondertekend én het OPAC-protocol, dat waarschuwt voor de schadelijke gevolgen die een gewapend conflict heeft op kinderen en daarmee op vrede, veiligheid en ontwikkeling in het algemeen.

Respect voor kinderrechten

“Respect voor kinderrechten is de basis voor vrede en welvaart”, aldus de verklaring. “Bepalend voor onze gezamenlijke toekomst is of kinderen opgroeien in een omgeving zonder angst, geweld en schendingen van mensenrechten. Wij roepen op om kinderen te beschermen, met name meisjes en jonge vrouwen, die het onevenredig grote risico lopen slachtoffer te worden van seksueel geweld.”

Naar de verklaring van Eurochild op 24 februari 2022

Naar de verklaring van Eurochild en 14 andere kinderrechten-organisaties op 3 maart 2022