Buisjes in trommelvlies bij kinderen niet altijd nodig

0
1547
Buisjes trommelvlies niet altijd nodig

Bij kinderen van 6 tot 35 maanden met recidiverende otitis media acuta (rOMA) is het niet altijd nodig trommelvliesbuisjes te plaatsen. Dat blijkt uit onderzoek waarin de werkzaamheid van de buisjes werd vergeleken met medisch beleid bestaande uit het behandelen van OMA-episoden met orale antibiotica.

In een intention to treat-analyse vonden Alejandro Hoberman e.a. geen significant verschil tussen beide groepen in het aantal episodes van OMA gedurende de daaropvolgende periode van twee jaar. Hoberman e.a. rapporteren hun bevindingen in NEJM.

In een commentaar stelt kinderarts Ellen Wald dat deze onderzoeksgroep een lange en indrukwekkende staat van dienst heeft in het uitvoeren van elegante onderzoeken naar otitis media. Ook deze prospectieve, gerandomiseerde trial is volgens haar goed uitgevoerd. Huisarts en associate professor Roderick Venekamp (Julius Centrum, UMC Utrecht) beaamt dat: hij kwalificeert het als een belangrijke studie ‘op een gebied waar onderzoek vaak nog geen harde conclusies toelaat’. ‘Uniek aan deze studie is bovendien dat in deze trial niet alleen de frequentie, maar ook de ernst van de optredende OMA-episoden is onderzocht.’

Lees het volledige artikel