‘Het hele team wil een Gouden Smiley’

0
2861
Gouden Smiley voor WKZ

Medisch Spectrum Twente had al Bronzen Smileys voor de kraam-, dagbehandelings- en kinderafdeling en besloot na vijf jaar tot een sprong voorwaarts: de aanvraag van Goud voor de kinder- en dagbehandelingsafdeling. Als alles naar verwachting verloopt, is het ziekenhuis vanaf februari 2016 in het trotse bezit van een Gouden Smiley.

Keurmerk

“Het hele team wil graag een Gouden Smiley,” vertelt kwaliteitsfunctionaris Malou Basse-Kotter. “We streven continu naar verbetering en dit is een keurmerk waarmee je aan ouders laat zien dat je kindgerichte zorg levert.” Het ziekenhuis had al drie Bronzen Smileys en na vijf jaar was het tijd voor herkeuring. Dat moment heeft het ziekenhuis aangegrepen voor de aanvraag van Goud. Basse-Kotter: “We hadden het idee dat we al een eind op de goede weg waren voor Goud en we wilden toetsen of dat klopt. In april heeft Kind & Ziekenhuis gecontroleerd of we nog aan de criteria voor Brons voldeden, en vervolgens hebben ze informatie verzameld voor de aanvraag van Goud.”

Ervaringen

Stichting Kind en Ziekenhuis (K&Z) heeft een belevingsonderzoek uitgevoerd onder patiënten en medewerkers, aan de hand van de Ervaringsmonitor en de medewerkersmonitor. Dat zijn de twee instrumenten waarmee online ervaringen in de vorm van verhalen van kinderen, jongeren, ouders en medewerkers worden verzameld en door henzelf worden geduid. Ook alle functiegroepen, zoals kinderartsen en verpleegkundigen, hebben een vragenlijst ingevuld: de thermometervragenlijst. Deze stappen zijn allemaal onderdeel van het aanvraagproces.

Visitatie

Na alle voorbereidingen concludeerde het team van Medisch Spectrum Twente dat het op de goede weg was en verder wilde met de aanvraag. En dus kwam eind augustus 2015 het visitatieteam in het ziekenhuis op bezoek om te spreken met onder anderen artsen, verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers, kinderen, jongeren en ouders. De resultaten van de monitors en thermometervragenlijsten dienden als basis voor de gesprekken. “De ervaringen van de kinderen en ouders waren heel divers,” zegt Basse. “Vooral de betrokkenheid van de medewerkers en onze aandacht voor het kind en het gezin kwamen positief naar voren.”

Leuke dag

Sonja Stienstra, teamhoofd kindergeneeskunde, vond de dag erg leuk. “Het visitatieteam was zeer geïnteresseerd en de medewerkers hebben enthousiast verteld over hun dagelijks werk, uitgangspunten en ervaringen. We hebben het als heel positief ervaren.”

Behandelkamer

Uit de visitatieprocedure kwamen enkele verbeterpunten naar voren, maar dat gebeurt volgens Kind & Ziekenhuis bij elke Smiley-aanvraag. Basse: “Onze behandelkamer kan kindgerichter ingericht worden door medische apparatuur meer uit het zicht te verwijderen. We hebben daar zelf aan toegevoegd dat we led-panelen monteren waarmee we plaatjes en bewegende beelden op het plafond kunnen projecteren. Ook de bewegwijzering is verbeterd. Bij de entree zien kinderen nu plaatjes van een muis en een krokodil: de muis wijst de weg naar de kinderpoli en de krokodil naar de kinderafdeling.” Verder waren er nog kleine punten die direct zijn aangepakt, zoals een gastenboek op de ouderkamer en foto’s naast de namen op het bord van mensen die aan het werk zijn.

Basse: “De uitkomsten van het rapport lagen in de lijn van wat ons aan het eind van de visitatiedag verteld is. We zijn aan de slag gegaan met de aanbevelingen. In februari horen we of we de Gouden Smiley krijgen. Dat zien we vol vertrouwen tegemoet.”

Ook een Gouden Smiley aanvragen? Mail ons of klik hier!

Heleen Schoone