Kind centraal in nieuw zorgsysteem ernstig zieke kinderen

0
1901

Kind & Ziekenhuis is blij met de positieve reactie van staatssecretaris Van Rijn op het rapport Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen. Het beschrijft een nieuw Medisch Kindzorgsysteem waarin de ernstig zieke kinderen en hun gezin de centrale positie krijgen waarop ze recht hebben. Van Rijn complimenteert de organisaties die het rapport samen hebben opgesteld omdat ze de ”uitdagingen voor de toekomst samen hebben opgepakt en geformuleerd”.

Hij noemt het rapport ”gedegen” en zegt in zijn brief aan de Tweede Kamer dat het aanknopingspunten biedt voor ”kwalitatief goede en houdbare zorg voor kinderen die (intensieve) zorg nodig hebben. (…)Verder kan het rapport een belangrijke bijdrage leveren aan de dialoog in het veld omtrent de inzet van verpleging thuis van ernstig zieke kinderen.” Het rapport richt zich op de periode vanaf 1 januari 2016. De samenwerkende partijen streven ernaar dat het Medisch Kindzorgsysteem op die datum volledig is ingevoerd. Aan het rapport hebben meegewerkt: Stichting Kind en Ziekenhuis, Stichting Palliatieve zorg voor kinderen (PAL), V&VN Kinderverpleegkunde, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg, Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning, Kwaliteitsgroep Kinderthuiszorgorganisaties Nederland en Stichting KinderThuisZorg.

Meer informatie: www.kindenziekenhuis.nl/publicaties