Academy Ervaringsprofs Kindzorg

21 juli 2023

Academy Ervaringsprofs Kindzorg: samen maken we de zorg steeds beter!

De kindzorg in Nederland ontwikkelt zich steeds meer in de richting van optimale kind- en gezinsgerichte zorg. Op steeds meer plaatsen zijn de beginselen van family integrated care het uitgangspunt, waarbij kind en gezin volwaardig deel uitmaken van het zorgteam. Wil jij ook mee in die ontwikkeling? Word dan als zorgorganisatie lid van onze Academy Ervaringsprofs Kindzorg!

Optimale kind- en gezinsgerichte zorg betekent dat de zorg bij voorkeur thuis plaatsvindt, in de eigen omgeving, en alleen in het ziekenhuis als het echt moet. Het betekent ook dat je samen met kind en gezin bespreekt en beslist hoe de zorg eruitziet, rekening houdend met alle leefdomeinen. En dit samen met hen organiseert, in overleg met andere (zorg)professionals. Het houdt verder in dat alle betrokken zorgprofessionals tijdens het hele zorgproces luisteren naar de stem van het kind, er een goed lopende KinderAdviesRaad is en kinderen zich gezien en veilig voelen, zonder angst of pijn.

Kindzorg zoals we die willen

Het is de kindzorg zoals we die met z’n allen willen, maar die zich niet in een handomdraai laat invoeren. Daarvoor moeten we als zorg- en patiëntenorganisaties van elkaar leren. Waar hebben kind en gezin behoefte aan? En hoe pakken anderen het aan?

Om die reden hebben wij in 2019 de Academy Ervaringsprofs Kindzorg opgericht. Hierin bieden wij onze ervaringsdeskundigheid in kind- en gezinsgerichte zorg aan. Met onze bijna 50 jaar ervaring en ons landelijke netwerk in de kindzorg is die expertise state of the art. Maar als je als zorgorganisatie lid bent, krijg je ook toegang tot de expertise en goede voorbeelden van de andere leden. Zo werken we samen, ieder vanuit zijn eigen perspectief.

Wat levert het lidmaatschap op?

  • deelname aan kennissessies voor alle medewerkers (online of live), waarin je met andere zorgorganisaties en met Kind & Ziekenhuis kennis deelt;
  • toegang tot de online community van de Academy, waarin je onder meer vragen kunt stellen aan en ervaringen uitwisselen;
  • een aantal adviesuren op maat, desgewenst aangevuld met workshops en/of lezingen;
  • tegen gereduceerd tarief toegang tot onder meer de Leergang Family Integrated Care en kwaliteitsverbeterinstrumenten;
  • gratis deelname aan de Ervaringsmonitor;
  • Kind & Ziekenhuis behartigt de belangen van kind en gezin aan alle relevante overlegtafels. Door jouw lidmaatschap kunnen we dit blijven doen.

Over welke onderwerpen gaat het?

Alle actuele thema’s, zoals: de rechten van het kind in de zorg, samen beslissen met kinderen en ouders, samenwerken met kind en gezin, voorkomen van angst, pijn en dwang, Medische Kindzorg Samenwerking (MKS), transitie naar de volwassenenzorg, kinderparticipatie via onder meer de KinderAdviesRaad, verbeteren wachttijden, family integrated care, enzovoort.

Meer weten? Ga naar kindenziekenhuis.nl/academy en word lid!