26 september 2019

Met Muziekids vergeten zieke kinderen even hun pijn

Stichting Muziekids realiseert studio’s in de Nederlandse ziekenhuizen en andere zorginstellingen. In deze vrolijke ruimten staan allerlei muziekinstrumenten waar de kinderen op kunnen spelen om zo even hun pijn, verdriet en gemis van thuis te vergeten.

Wist je dat

Jaarlijks zijn er ruim 3,7 miljoen klinische opnames van jongeren in de Nederlandse ziekenhuizen. De gemiddelde verpleegduur van de opname is 3,6 dagen. Een ingrijpende gebeurtenis voor het kind, diens familieleden en de directe omgeving.

Waar staan we

Onze vijf Muziekids Studio’s:

  • Tergooi ziekenhuis Blaricum waar René Froger zijn naam aan heeft verbonden
  • ETZ Tilburg waar Guus Meeuwis zijn naam aan heeft verbonden
  • De Kinderkliniek Almere waar Ali B zijn naam aan heeft verbonden
  • Merem Medische Revalidatie (voorheen Heideheuvel) waar René Froger ook zijn naam aan heeft verbonden
  • Op 4 september 2018 hebben wij onder grote media aandacht en met grote trots onze Muziekids Studio, waar Armin van Buuren zijn naam aan heeft verbonden, in het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie te Utrecht geopend. Dit grootste Diagnostische Centrum ontvangt kankerpatiëntjes vanuit heel Europa.
De gelukkige eerste Muziekids in Blaricum
De gelukkige eerste Muziekids in Blaricum.

Dagelijks is in onze studio’s meetbaar wat de meerwaarde van een Muziekids Studio is. De soms vaak ernstig zieke kinderen vinden afleiding in de Muziekids Studio die even helemaal niet aan het ziekenhuis doet denken.

Thijmen leert harmonica spelen.
Thijmen leert accordeon spelen.

De glimlach op het gezicht van een musicerend ziek kind, is onbetaalbaar, als het ware een ‘muzikale pleister’. Zoals vriend van Muziekids; Prof. Dr. Erik Scherder ook zo mooi verwoord:

“Het maken van muziek verlaagt het stressniveau en dit kan bijdragen aan een versneld herstel.”

Onze doelstelling

We zijn ambitieus en bestaan nu 10 jaar. De komende 5 jaar willen we de bestaande Muziekids Studio’s optimaal laten functioneren en ons bestaande aantal gaan verdubbelen.

Help je mee?

Stichting Muziekids wordt niet gesubsidieerd en is voor het realiseren van haar doelstellingen  geheel afhankelijk van donaties, fondsenwerving, sponsoring, donateurs en opbrengsten van  acties van derden.

Kijk voor meer informatie op www.muziekids.nl.