12 juli 2017

Nooit meer ‘even doorbijten’; succesvolle pilot lichte sedatie met lachgas

Lachgas sedatieBloed laten prikken of een infuus krijgen is voor sommige kinderen best spannend, of zelfs pijnlijk. Lichte sedatie kan voor deze kinderen een oplossing zijn, zo blijkt uit de pilot die Kinderdagverpleging en de polikliniek Kindergeneeskunde hebben uitgevoerd. Het gaat om het toedienen van lachgas bij kinderen vanaf 4 jaar, die angstig zijn en een pijnlijke ingreep of onderzoek moeten ondergaan. De pilot is een samenwerking tussen kinderartsen, kinderverpleegkundigen, de afdeling Inkoop, technische dienst, de ARBO en de apotheek, zo meldt het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Ouders en kinderen reageren unaniem enthousiast op deze vorm van sedatie, vertelt coördinerend verpleegkundige Anne-Marie van der Staak – van Loon. “Zo was er een meisje voor wie het katheteriseren zo ingrijpend was geweest, dat zij ook bij volgende ziekenhuisbezoeken in paniek raakte. Toen ze opnieuw een katheter zou krijgen, boden we haar lachgas aan. Met een heel rustig kind en een van opluchting huilende moeder tot gevolg.” Ook wat oudere kinderen zijn er blij mee, zo blijkt uit een reactie van een 17-jarige patiënt op Zorgkaart Nederland: “Wat een geweldig spul is dat lachgas zeg. De pijn voelde ik bijna niet meer. Ik zou dit iedereen aanraden!”

De lichte sedatie voorziet ook in de behoefte vanuit kindergeneeskunde en andere ziekenhuismedewerkers die met kinderen werken. Anne-Marie: “Onze missie van dit project was: ‘nooit meer een kwestie van even doorbijten’. Het is voor medewerkers ook niet fijn om een kind -soms met meerdere mensen – gedwongen te fixeren om een vervelende handeling te ondergaan. Dat is niet meer van deze tijd.”

Sedatie voor jongere kinderen

Kinderen die jonger zijn dan vier jaar, kunnen geen lachgassedatie krijgen omdat het kind mee moet werken (zoals rustig blijven liggen en instructies kunnen begrijpen). Voor deze jongere groep is nasale midazolam beschikbaar. Ook deze methode heeft de laatste maanden bewezen een effectieve en kindvriendelijke methode te zijn bij angst en pijnlijke ingrepen.

Werkwijze

Op dit moment zijn vier verpleegkundigen gekwalificeerd om kinderen lachgas toe te dienen. In juni worden nog eens vier verpleegkundigen opgeleid. Daarnaast kijkt de kinderarts middels een snelle, korte ‘keuring’ of er geen contra-indicaties voor lachgas sedatie zijn. De midazolam neusspray mag door alle verpleegkundigen worden toegediend.

Beide vormen van sedatie sluiten aan op de toegepaste niet-farmacologische manieren, zoals goede uitleg op het niveau van het kind, ondersteuning door pedagogisch hulpverleners of hypnosetechnieken.

Ook voor verwijzingen

Kinderen die door de huisarts verwezen worden om bloed te laten prikken, kunnen ook lichte sedatie krijgen (de verwijzing is in ZorgDomein te vinden bij  Kindergeneeskunde, onder ‘overige zorgvragen’). Als een kind rechtstreeks via het laboratorium komt, bellen ouders zelf met de huisarts om een verwijzing te regelen. Lukt dit niet direct, dan mag dit achteraf gedaan worden. Ook deze kinderen worden van tevoren kort ‘gekeurd’ door de kinderarts.

Meer weten?
Lees ook de voorlichtingsfolder ‘Sedatie bij kinderen’.

Bron: Jeroen Bosch Ziekenhuis