Onrust over PGB Zorgverzekeringswet. Oplossing hard nodig! Nieuwe Routemap Plan van Aanpak biedt oplossing

0
2727

Donderdag 16 januari stond er een artikel in de NRC over ouders die thuis hun ernstig zieke kind verzorgen. Zij krijgen, zo schrijft het NRC n.a.v. signalen van ouders, een lager Persoonsgebonden Budget (PGB) binnen de zorgverzekeringswet (Zvw). Sommigen komen daardoor in financiële nood. Medische zorg, die ouders thuis geven aan hun kind, wordt plotseling beschouwd als ‘gebruikelijke’ ouderlijke zorg, en die moeten ze gratis verlenen. Hoe kan dit?

In een interview afgenomen door Kenniscentrum kinderpalliatieve Zorg komt Hester Rippen, directeur van Stichting Kind en Ziekenhuis – de onafhankelijke patiëntenorganisatie voor kind en gezin in de medische zorg – aan het woord.

Er zijn uitdagende stappen die nog gezet moeten worden, maar we gaan er komen en we zijn al ver op weg. Zoals aangegeven staan in de recent gepubliceerde ‘Routemap Plan van Aanpak op weg naar Integrale Kindzorg in 2024’ de te nemen stappen specifiek benoemd die wij nodig achten. Uiteraard betrekken wij als Kind & Ziekenhuis kinderen, jongeren en ouders bij alle stappen.

Ben jij kind, jongere of ouder van een zorgkind en wil je melding maken van jullie situatie of wil je met ons meedenken over deze uitdagingen? Mail dan naar info@kindenziekenhuis.nl.

Klik hier om het hele artikel op de site van Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg te lezen