Optimale begeleiding bij borstvoeding voor alle moeders stukje dichterbij

0
1685
borstvoeding

Afgelopen week vond het begrotingsoverleg VWS in de Tweede Kamer plaats. In het debat was veel aandacht voor het pleidooi dat het Platform Borstvoeding en de Landelijke Borstvoedingsraad eerder hebben gehouden met de petitieaanbieding aan de Tweede Kamer. Een optimale begeleiding bij het geven van borstvoeding moet beschikbaar zijn. Hierbij staat vanzelfsprekend de keuze van moeder en kind voorop. Ruim 80% van de moeders start na de geboorte met borstvoeding. Hiervan stopt een groot deel al na de tweede week. Redenen zijn divers maar er is wel één gemene deler: goede begeleiding van een deskundige zou absoluut het verschil hebben gemaakt. Een verschil voor moeder én kind. Want ieder kind dat borstvoeding krijgt, heeft een betere startpositie als het gaat om zijn of haar gezondheid.

De partijen GroenLinks en ChristenUnie hebben tijdens dit debat een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht het Zorginstituut advies te vragen inzake de bekostiging van lactatiekundige zorg en hierbij de optie van vergoeding uit het basispakket te verkennen. Deze motie werd ingediend omdat de minister verschillende keren in het debat aangaf dat de lactatiekundige binnen de kraamzorg valt en daarom geen aparte vergoeding nodig heeft. Echter dat is maar ten dele aan de orde. De kraamverzorgster heeft niet altijd de kennis in huis, die een lactatiekundige wel kan bieden. Daarnaast is de verplichte eigen bijdrage een drempel voor gezinnen met een lage sociaaleconomische status om een langere periode kraamzorguren te hebben. Juist deze groep is gebaat bij het langer geven van borstvoeding en het hebben van ondersteuning. Ook lopen vrouwen niet alleen tegen problemen aan bij het geven van borstvoeding in de eerste periode waarin zij intensieve kraamzorg krijgen, maar juist ook in de periode daarna.

We roepen alle Kamerleden op deze motie te ondersteunen. Want ieder kind dat borstvoeding krijgt, heeft een betere startpositie als het gaat om zijn of haar gezondheid.

Lees meer over de petitie via deze link!

Landelijke borstvoedingsraad en platform borstvoeding