UMC Utrecht en Gates Foundation trekken samen op tegen kindersterfte door RSV

0
2346
Vaccinatie kindersterfte RSV

Het UMC Utrecht onderzoekt welke risicofactoren een rol spelen bij de kindersterfte die wordt veroorzaakt door het respiratoir syncytieel virus (RSV). Jaarlijks sterven wereldwijd ongeveer 250 duizend jonge kinderen aan een luchtweginfectie als gevolg van een RSV infectie. Het doel van het GOLD onderzoek is om te bepalen op welke wijze vaccinatie tegen RSV miljoenen kinderen in de wereld het best kan beschermen. Het onderzoek wordt ondersteund met een subsidie van 800 duizend dollar van de Bill & Melinda Gates Foundation.

Infectie met RSV leidt vooral tot sterfte in gebieden waar onvoldoende toegang is tot moderne medische voorzieningen zoals kinder-IC’s. Op dit moment is preventie of behandeling van een RSV infectie niet mogelijk. Wél zijn er meer dan 15 vaccins tegen RSV in ontwikkeling. Dit betreft zowel maternale vaccins (waarbij de aanstaande moeder in het 3de trimester van de zwangerschap wordt gevaccineerd) als vaccins die na de geboorte worden toegediend aan de baby. Om de impact van de diverse types vaccins te kunnen bepalen, is het belangrijk om wereldwijd de risicofactoren voor kindersterfte door RSV goed in kaart te brengen.

Wereldwijde database

De gegevens worden verzameld in de Global OnLine death Database (GOLD), opgezet door het UMC Utrecht. In GOLD worden wereldwijd gegevens verzameld en geanalyseerd van kinderen jonger dan 5 jaar, die zijn overleden aan luchtweginfecties door RSV. Hiermee worden de belangrijkste risicofactoren voor kindersterfte door RSV geïdentificeerd. Artsen kijken hierbij vooral naar de invloed van zwangerschapsduur, geboorteafwijkingen, HIV-infectie, voedingstoestand en de leeftijd op het moment van overlijden.

Implicaties voor vaccinontwikkeling

De gegevens, met name die met betrekking tot zwangerschapsduur en leeftijd bij overlijden, zijn belangrijk om te bepalen in welke mate maternale vaccinatie bescherming kan bieden tegen sterfte door een RSV infectie. De pasgeboren baby wordt door een maternaal vaccin slechts 3 tot 6 maanden beschermd tegen infectie. Om een kind ook na die zes maanden te kunnen beschermen is vaccinatie na de geboorte nodig om kindersterfte te voorkomen.

Volgens hoogleraar kindergeneeskunde en hoofdonderzoeker prof. dr. Louis Bont van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (onderdeel van het UMC Utrecht) is een RSV infectie, na malaria, wereldwijd de op één na belangrijkste doodsoorzaak op de babyleeftijd. “We zijn ervan overtuigd dat het onderzoek naar risicofactoren voor kindersterfte door RSV baanbrekend zal zijn voor vaccinontwikkeling. Met de onderzoeksresultaten kunnen we bepalen welk type vaccin met prioriteit doorontwikkeld zou moeten worden en welk type vaccin in een bepaalde situatie het best kan worden ingezet.”

Bill & Melinda Gates Foundation

De Bill & Melinda Gates Foundation heeft de ambitie om wereldwijd de kindersterfte door luchtweginfecties te verminderen. Om dit te kunnen bereiken ondersteunt de Foundation diverse initiatieven zoals het in kaart brengen van de kindersterfte door RSV en de ontwikkeling van maternale vaccins.