Afschaling reguliere zorg: hou de kinderen buiten schot!

0
2195

Het aantal COVID-patiënten blijft hard stijgen, afschaling van reguliere zorg dreigt. De kindzorg moet daar dit keer volledig van uitgezonderd blijven, stelt Hester Rippen, directeur van Stichting Kind en Ziekenhuis.

Afgelopen dinsdag sprak NVK-voorzitter Károly Illy in het Jeugdjournaal geruststellende woorden. Kinderen in Nederland hoeven zich op dit moment geen zorgen te maken als ze zorg nodig hebben, zei hij. De kinderartsen hebben geleerd van de eerste golf, toen kinderen soms niet op tijd de juiste zorg kregen. En dat willen ze niet nog een keer meemaken. Ze gaan er alles aan doen om dat te voorkomen.

Reguliere zorg afschalen

Dat zijn bemoedigende woorden. Maar inmiddels zijn we vier dagen verder, het aantal COVID-patiënten blijft hard stijgen. De ziekenhuizen maken plannen om de reguliere zorg toch weer af te schalen – precies datgene dat niemand na de eerste golf nog een keer wilde. Op een toenemend aantal plekken zijn operaties alweer uitgesteld.

Heeft dit geen gevolgen voor de kindzorg, zoals de kinderartsen willen? Ik ben er niet gerust op.

Als Kind & Ziekenhuis krijgen we signalen dat in ziekenhuizen kinderafdelingen niet uitgezonderd worden van de COVID-maatregelen. Zo geldt op meerdere plekken een maximum van één bezoeker per kind. Ook zijn er ziekenhuizen waar de vader niet bij de geboorte van het kind aanwezig kan zijn, en komt het voor dat moeder en pasgeborene van elkaar gescheiden worden als het kind ziek blijkt te zijn. Elders, zo lezen we, hebben kinderafdelingen ruimte moeten afstaan in verband met de toename van COVID-patiënten.

Waar leidt dat toe?

Andere disciplines en de ziekenhuisbesturen zien de kinderafdelingen toch snel als een van de vele afdelingen, die ook hun steentje moeten bijdragen. Ik ben bang dat als de ziekenhuizen maandag weer gaan vergaderen over het uitstellen van reguliere zorg en het vrijmaken van zorgpersoneel voor  COVID-zorg, men ook van de afdeling kindergeneeskunde een zekere inspanning verwacht.

Wat moet dan het antwoord zijn?

Zoals bekend zegt het kinderrechtenverdrag van de VN (en ook onze Handvesten Kind&Ziekenhuis en Kind & Zorg) dat bij elke beslissing die gevolgen heeft voor kinderen, het belang van kinderen te allen tijde voorop moet staan. Dat betekent dat coronamaatregelen in het ziekenhuis kinderen niet onnodig mogen treffen – zeker niet als deze maatregelen genomen worden ten behoeve van volwassenen.

Onnodig raken

Eén bezoeker per kind is niet in het belang van het kind, als dit betekent dat het beide ouders of broertjes en zusjes niet kan zien. Hetzelfde geldt voor andere beperkende maatregelen, en voor het eventueel afschalen of uitstellen van kindzorg. Dit zijn maatregelen ten behoeve van volwassenen (kinderen worden nauwelijks opgenomen met COVID) die niet in het belang zijn van kinderen, maar ze wel onnodig raken.

De eerste golf overspoelde iedereen. Er was sprake van een crisissituatie, waarin de kindzorg deels werd meegezogen. Het leidde tot veel angst en onzekerheid bij ouders, uitgestelde afspraken en in een aantal gevallen tot suboptimale zorg voor kinderen.

Nu zijn de ziekenhuizen voorbereid, en moet het uitgangspunt zijn: kinderen moeten te allen tijde toegang hebben tot de zorg die ze nodig hebben. Afschalen, uitstellen en maatregelen die reguliere family integrated care beperken (zie de aanbevelingen onder dit artikel) horen daar niet bij. Ook niet in tijden van corona.

Hester Rippen
Directeur Stichting Kind en Ziekenhuis

EACH statement: goede kindzorg in coronatijd

Maatregelen in het ziekenhuis in verband met COVID-19 kunnen niet zomaar worden opgelegd aan kinderen. Stichting Kind en Ziekenhuis en de European Association for Children in Hospital EACH hebben daarom een lijst met aanbevelingen opgesteld voor zorgprofessionals. De lijst wordt momenteel vertaald en zal binnenkort beschikbaar komen op www.kindenzorg.nl

Naar het EACH statement met de aanbevelingen

Aanbevelingen i.v.m. het uitstellen van afspraken en maatregelen rond bezoek

De aanbevelingen in verband met het uitstellen van afspraken en maatregelen rond bezoek zijn vertaald en staan in onderstaand document.

Aanbevelingen Kind & ZIekenhuis bij COVID-maatregelen