Open brief aan Marc Dullaert, Kinderombudsman

1
4594

Geachte heer Dullaert, KinderOmbudsman,

Graag spreken wij, Stichting Kind en Ziekenhuis, de patiënten- en consumentenorganisatie voor kinderen in de medische zorg, Stichting PAL, voor de verbetering van kinderpalliatieve zorg in Nederland en V&VN Kinderverpleegkunde, beroepsvereniging onze waardering uit voor u als Kinderombudsman.

Als geen ander weet u waarom een separate focus op kinderen nodig is. Kinderen zijn tenslotte géén kleine volwassenen.

Kinderen reageren in lichamelijk en in psychisch opzicht anders dan volwassenen en behoeven en verdienen dan ook separate en toegespitste aandacht en zorg. Daarnaast hebben kinderen volwassenen nodig om te zorgen dat hun stem altijd gehoord wordt.

Onze gezamenlijke missie om Nederlandse kinderen de meest optimale en kindgerichte medische zorg te bieden komt tot uiting in ons Handvest Kind & Zorg. Het Handvest is gebaseerd op het Handvest Kind & Ziekenhuis en is in overeenstemming met het ‘Verdrag inzake de Rechten van het Kind’ (IVRK) en de Charter Children’s Palliative Care. Zo hebt u geholpen om het Handvest onder de aandacht te brengen bij een breed publiek en was u ook degene die in 2013 in het Amalia Kinderziekenhuis RadboudUMC de eerste KinderAdviesRaad in een ziekenhuis installeerde,

Als Kinderombudsman heeft u zich vanaf dag 1 op alle fronten vol ingezet voor de belangrijke taak die voor lag en heeft u zich ingezet voor de groep kwetsbare kinderen die dat zo nodig hebben. U hebt de basis gelegd voor een maatschappelijke en politieke focus op kinderparticipatie en kindgerichte zorg in Nederland.

De rechten van het zieke kind zoals opgetekend in het handvest vormen de basis voor het Medische Kindzorg systeem. Een systeem waarin de rechten van het kind (en zijn ouders) zowel als participatie en eigen regie centraal staan. Daarnaast hebt u als Kinderombudsman een grote rol gespeeld in de bewaking van het proces omtrent de transitie van de Jeugdzorg en hebt u zich opgeworpen als voorzitter van het Europese Netwerk van Ombudsmannen. Als spreker hebben wij u veelvuldig mogen verwelkomen en hebt u zich altijd een betrokken, kundig en kritisch partner getoond in ons gezamenlijk streven naar verbetering van de kind- en gezinsgerichte zorg in Nederland vanuit de rechten van het kind.

Wat ons betreft hebt u uw ambt met passie, deskundigheid en zorgvuldigheid vervuld. Het feit dat er binnen afzienbare tijd al meer dan 32.000 handtekeningen verzameld zijn tégen uw vertrek als Kinderombudsman is eens te meer sterk bewijs dat wij niet alleen staan in onze waardering.

Wij betreuren het niet verlengen van uw termijn dan ook zeer. Wij willen u hartelijk danken voor de goede samenwerking en uw inspirerende en gepassioneerde inzet voor participatie en de rechten van zieke kinderen (en diens ouders) als fundament van de kindzorg. Voor het belang van alle kinderen in Nederland hopen wij op een directe continuering van het ambt van Kinderombudsman na 1 april 2016.

Met vriendelijke groet,

Hester Rippen                                             Meggi Schuiling-Otten        Jacobien Wagemaker
Directeur Stichting Kind en Ziekenhuis      Directeur Stichting PAL       Voorzitter V&VN Kinderverpleegkunde
h.rippen@kindenziekenhuis.nl

logos brief Dullaert

1 REACTIE

 1. Geweldig, wat mooi geschreven.

  Ik heb zelf ervaring met zijn kundige benadering van problematieken.
  Daarbij is het ook nog een heel beschaafd, empatisch betrokken mens.
  Daar kan de ombudsman nog een puntje aan zuigen.
  Moedeloos word je van beslissingen waar je totaal niets van begrijpt en ook niets aan kunt doen.
  Prachtig dat jullie hem op deze manier waarderen en bedanken!
  Dank daarvoor!

  Margriet.